Rohde & Schwarz Topex, Blvd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, Iride Business Park, Cladirea 19, parter, etaj 1, 2, 3, sector 2, 020335, Bucuresti.

Operator de date cu caracter personal, înregistrat în R.G.E.P.D.C.P. sub nr.34047.S.C. Rohde & Schwarz Topex SA prelucrează datele dumneavoastră (angajați, vizitatori, parteneri si colaboratori externi), în scopul monitorizării accesului în incintă(e) și pentru asigurarea securității persoanelor și a bunurilor, în interes legitim și în baza Legii nr. 333/2003.

Suntem nevoiți să înregistrăm datele dumneavoastră, acestea fiind indispensabile pentru realizarea scopurilor de prelucrare sus-menționate, prin camere video, registrul de evidenta a accesului persoanelor/autovehiculelor și carduri de acces, potrivit legislației. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea, operatorul va putea să vă limiteze accesul în spațiile acestuia.

Datele înregistrate sunt utilizate de către operator și împuterniciții acestuia şi sunt comunicate numai autorităților publice competente, în condițiile legii. Imaginile captate și datele înregistrate nu sunt transferate in străinătate. Datele sunt stocate pe perioada prevăzută de lege, după care sunt arhivate/șterse, după caz.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, conform art. 15 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa operatorului sau pe adresa de e-mail [email protected]

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa justiţiei și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).